اگر شما با نحوه تعیین تعرفه سئو و بهینه سازی سایت , هزینه سئو سایت و قیمت سئو سایت آشنایی ندارید توصیه سئو میر به شما مطالعه این مطلب میباشد . فارغ از اینکه سئوکاران مختلف هر یک به تناسب شرایط کاریشان تعرفه هایشان با هم متفاوت میباشد ولی بصورت کلی موارد و آیتم هایی وجود دارند که روی قیمت تمام شده یک پروژه سئو سازی سایت تاثیر گذار میباشد و بر مبنای آنها تعرفه ها متغیر میشوند.

داستان ما این است

سئو میر ادعا نمیکند عمل میکند … کسی که مرد میدان عمل باشد در شروع پروژه به فکر تیغ زدن مشتری و گرفتن حداکثر مبلغ نیست .. در ابتدا از قیمت سئو سایت شما فقط 5% را میگیریم .. ما کار شما را انجام میدهیم . سایت شما را به صفحه گوگل میاریم .. و از ازدیاد درامد حاصل شما هزینه سئو را پرداخت کنید. این روش ما از ابتدای کار تا امروز بوده است .

کسانی که با ما کار کرده اند مشتری دائمی ما مانده اند .. چرا که سئو سایت این یک توافق برد برد است .. و مهمترین وجه تشابه سلاطین تئوری بافی و افراد خوش سخن این است که در شروع پروژه بیش از 20% هزینه سئو را در ابتدا طلب میکنند ..دنبال متهم کردن همه افراد و شرکت هایی نیستیم که در شروع پروژه درصد بالایی طلب میکنند ولی زیاد داشته ایم افرادی که سرشان کلاه گشادی رفته و ماه ها و سالها اندر خم یک کوچه مانده اند.

سفارش سئو

پکیج کامل تعرفه های سئو میــــر

قیمت و هزینه های سئو وب سایت

تعرفه و قیمت بهینه سازی سایت

زمان بسیار مهمتری از هزینه است.

اشتباه در انتخاب شاید هرگز جبران نشود

خدمات سئو  قیمت مشخص ندارد